Milieubeleidsverklaring

  Wij nemen onze verantwoording - want alleen de wereld van morgen zal een kans op een betere toekomst hebben!

   

  De milieuverklaring is zowel in de ISO 9001:2008 als in de kwalititeitspolicy van CONTA-CLIP en in enkele procedures en arbeidsrichtlijnen gedocumenteerd. Doel is het beschermen van het milieu en het vermijden van het onnodig belasten van het milieu om hiermee sociale en economisch gewin te krijgen.

   


  Duurzaamheid

  CONTA-CLIP staat voor producten „Quality Made“, die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. Niet alleen uit eigen belang heeft CONTA-CLIP het principe duurzaamheid verkondigd. Economische duurzaamheid leven we na door een gezonde groei door middel van weloverwogen herinvesteringen in de onderneming. Ook ons stabiel management, het geringe personeelsverloop en onze betrokkenheid bij onze medewerkers plaatsen wij onder de noemer sociale duurzaamheid. Ecologisch duurzaam zijn niet alleen onze producten, maar ook onze manier van handelen om meerwaarde te creëren, dit doen we o.a. bij het uitkiezen van onze materialen en de omgang met het energieverbruik binnen onze onderneming. Wij nemen onze verantwoording voor de generatie die na ons komt, op elk gebied.

  Bijna alle medewerkers van CONTA-CLIP wonen in de buurt van hun vestiging. Wellicht een druppel op de gloeiende plaat maar ook dit is een hulpmiddel tegen milieuvervuiling.


  Zakelijke bijdrage

  Nederland is een groot voorvechter voor klimaatbescherming. Men zet zich in voor het verminderen van CO2-uitstoot en heeft één van de vooruitstrevendste wetgevingen met betrekking tot het tegengaan van lucht- en watervervuiling wereldwijd.

  Het milieubewustzijn van onze medewerkers wordt steeds meer verlangd en vereist. Deze opgave, om de medewerkers bewuster te maken, nemen wij dagelijks op ons. Onze ondernemingsbijdrage in detail:

   

  • Lichtbesturing door daglicht sensoren en bewegingsmelders
  • Temperatuur regelaars
  • Europees DHL GO GREEN Partner - voor CO² neutrale zendingen 2010 + 2011 + 2012
  • Hoogwaardige reflectoren in de verlichtingsarmaturen zodat wij minder TL-verlichting nodig hebben
  • Vertikale raam façades in de productiehallen, zodat wij besparen op kunstmatige verlichting
  • Recyclebare transport- en verpakkingsmateriaal en vulmateriaal gebruiken
  • Gebruik van recyclebare materialen waar mogelijk
  • Producten zijn gecertificeerd met het milieukenmerk “Blue Angel”
  • Isoleren van wanden en daken ver boven de voorgeschreven norm
  • Reach-conformiteit 
  • RoHS-conformiteit 

  Download enviromental Statement van Conta-Clip.


  Fabrikantinformatie over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten voor commerciële gebruikers in overeenstemming met § 19a ElektroG3

  De Wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) bevat een groot aantal eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparaten. De belangrijkste staan ​​hier vermeld.

  1. Gescheiden inzameling van oude apparaten
  Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, staat bekend als oude apparatuur. Eigenaren van oude apparaten moeten deze gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval inzamelen. Oude apparaten horen niet bij het huisvuil, maar in speciale inzamel- en inleversystemen.

  2. Batterijen en oplaadbare batterijen en lampen
  Bezitters van oude toestellen dienen oude batterijen en accu's die niet bij het oude toestel zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt. Dit geldt niet als oude apparaten met medewerking van een openbaar afvalverwerkingsbedrijf worden klaargemaakt voor hergebruik.

  3. Opties voor het retourneren van oude apparaten
  Om de mogelijkheid te creëren om oude apparaten in te leveren, werken wij samen met een aantal gekwalificeerde recyclingbedrijven. Als een door ons vervaardigd apparaat een oud apparaat is geworden en u wilt dit terugsturen, neem dan contact op met:
  https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/
  en vul de vragenlijst in.

  4. Gegevensbeschermingsverklaring
  Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de te verwijderen oude apparaten.

  5. Betekenis van het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"
  Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak die regelmatig op elektrische en elektronische apparaten wordt afgebeeld, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval moet worden ingezameld.

  6. Registratienummer fabrikant
  Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij geregistreerd bij de verantwoordelijke stichting voor oude elektrische apparaten (Benno-Strauss-Str. 1, 90763 Fürth) onder het volgende registratienummer: DE62448959